TRANG ĐẦU » TỔ CHỨC

TỔ CHỨC

Viet Thuc Foundation 
Commonwealth of Virginia Not-For-Profit Organization
WWW.VIETTHUC.ORG

LIÊN LẠC:
3111 Cranleigh Ct. Fairfax, VA 22031
Tel [703] 876-2620

BÀI VỞ/TÀI LIỆU — mời gửi thẳng tới:
drluunguyendat2@gmail.com
vietthuc.org@gmail.com

VIỆT THỨC là một tổ chức văn hoá giáo dục độc lập, bất vụ lợi, nhằm góp sức mở rộng môi trường kiến thức đa văn, không biên giới, không thành kiến, cùng lúc vận động khả năng hội nhập lịch trình tiến hoá của nhân loại, theo chiều hướng hài hoà, tự kiểm, tự quyết.
VIỆT THỨC bảo trọng Việt ngữ là ngôn ngữ căn bản, theo truyền thống dân tộc chân chính.  Do đó VIỆT THỨC tránh xa những từ ngữ ngô nghê, sáo rỗng, lai căng, sa đoạ, tục tằn.
VIỆT THỨC mở rộng diễn đàn tiếp đón các dòng tư tưởng đa nguyên, đa ngữ, đa văn khi cập nhật và phối hợp với các thế hệ Việt Trẻ trong Nước và trên Thế Giới Tự Do.
VIỆT THỨC tôn trọng nguồn gốc chính xác của tài liệu sử dụng, song song với nhu cầu mở rộng truyền thông và trau dồi tri thức.
VIỆT THỨC dung hoà sáng kiến và hành động cụ thể bảo trọng luân lý nhân bản, toàn diện.
VIỆT THỨC xác định lập trường vô tư, phân minh trong nỗ lực vượt chấp mọi kỳ thị nhân chủng, tư tưởng, tôn giáo, xã hội để vận động sinh lực dân chủ chân chính, công bằng, nhân đạo, trọng pháp, trọng sinh, hầu tiếp ứng vận mệnh Đất Nước với tương lai Dân Tộc Việt.

SÁNG LẬP

TS LS Lưu Nguyễn Đạt [Virginia, USA]
TS Phan Văn Song [Montmorillon, France]
TS Trần Gia Thái/Trần Bích San [LA, USA]

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [HĐQT]
2014 & 2015

1. TS LS Lưu Nguyễn Đạt [VA, USA]
2. TS Trần Gia Thái/Trần Bích San [LA, USA]
3. Lê Khắc Hiển, MS [MD, USA]
4. BS Nguyễn Ngọc Khôi [CA, USA]
5. Chu Việt – Chu Xuân Viên, MA [VA, USA]
6. Roberto Wissai-Ngô Khoa Bá, MS [NV, USA]
7. TS Phạm Cao Dương [CA, USA]
8. Germaine Swanson [MD, USA]
9. Dick Swanson, [MD, USA]
10. Trần Ngọc Thiệu, [CA, USA]
11. Trần Thiên Lý –Song Nhị [CA, USA]
12. Nguyễn Trọng Đạt [Texas, USA]
13. Võ Văn Rân [Michigan, USA]
14. Nhất Hùng [VA, USA]

ĐIỀU HÀNH 
TS LS Lưu Nguyễn Đạt
Chủ Tịch/Chủ Nhiệm-Chủ Bút
TS Trần Gia Thái/Trần Bích San
Phó Chủ Tịch/Phó Chủ Nhiệm Nội Vụ
BS Nguyễn Ngọc Khôi
Phó Chủ Tịch/Phó Chủ Nhiệm Ngoại Vụ
Lê Khắc Hiển, MS
Tổng Thư Ký, kiêm Thủ Quỹ

KỸ THUẬT & BẢO TRÌ
Hồ Nhật Tuấn [Maryland, USA]
Neel Mehta [VA, USA]
Khyati Mehta [India]

HỘI ĐỒNG YỂM TRỢ [HĐYT]
BS. Nguyễn Tấn-Hồng

Ô. Nguyễn Quý Thành
LS. Nguyễn Thành
TS. Phan Văn Song
Ô. Nguyễn Văn Thêm
Ô. Huỳnh Bá Hùng
Ô. Lý Dũng
Ô Nguyễn Cường
Ô. Phạm Bá Vinh
Ô. Lê Hữu

TS-LS  LƯU NGUYỄN ĐẠT
Cử nhân Văn chương Pháp (Đại Học Văn Khoa Saigon).
Cử nhân Luật (Đại Học Luật Khao Saigon)
Cao học và Tiến sĩ Văn chương Pháp (MA, Ph.D, Michigan State University)
Cao học / Thạc sĩ Luật/Hậu Tiến sĩ Luật (MCL, LLM, Howard Law School).

◙ Giảng sư Pháp văn, Michigan State University (East Lansing, Michigan); Hood College (Frederick, MD).
◙ Phối hợp viên, Chương trình Giáo huấn Đa Ngữ Đa Văn (PEO), School of Education, University of Michigan (Ann Arbor, MI]
◙ Luật sư Thực thụ Toà Thượng Thẩm Huế và Saigon.
◙ Chuyên viên Luật Quốc tế, VP Luật sư trưởng, IRS/Bộ Tài Chính, Chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ.
◙ Giám đốc International Legal Aid Center (ILAC) – Trung Tâm Quốc Tế Trợ Dẫn Luật Pháp, Virginia, USA
◙ Chủ nhiệm sáng lập, kiêm chủ bút, các tập san Carrefour (1960, Đại học Văn Khoa Saigon); Group Creation (1976, Michigan State University); Cỏ Thơm (1996, Virginia), Tư Tưởng Việt (2003, Virginia).

◙ Sáng tác 7 thi phẩm: VÙNG CAO NƯỚC ẨN (Cỏ Thơm, 1999); HỒN NƯỚC (Cỏ Thơm, 2002)); CA TỤNG NIỆM (Dạ Hà, 2005); NHƯ HOA (Dạ Hà, 2006); NẮNG ĐÊM (Dạ Hà, 2008); THƠ XANH (đang soạn); PAROLES DE SABLE (Editions Fleuve de Minuit, 2005) và một số tác phẩm biên khảo: VĂN LUẬN (Cỏ Thơm); CẨM NANG LUẬT PHÁP HOA KỲ (Trung Tâm Trợ Dẫn Luật Pháp).

TS LS Lưu Nguyễn Đạt là Sáng lập viên, Chủ Nhiệm Kiêm Chủ Bút, Điện báo/Diễn đàn Việt Thức

TS  PHAN VĂN SONG

Tốt nghiệp Viện Khoa Học Chánh Trị – 1964 – Đai Học Toulouse – Pháp
Cử Nhân Luật/Công Pháp Quốc Tế  - 1965 – Đại Học Luật Khoa Toulouse
Cử Nhân Văn Chương - 1966 – Đai Học Văn Khoa Toulouse

Cao Học Nghiên Cứu Chánh Trị  Quốc tế -1967 – Đại Học Toulouse
Cao Học Quản Trị Xí Nghiệp - 1969 – Đai Học Toulouse.

Tiến Sĩ Luật Công Pháp Quốc Tế/Khoa Hoc Chánh Trị -1971 – Đại Hoc Toulouse

Cao Hoc Tiếp Thị/ Marketing -1981 – Đại Học Paris – Sorbonne -Pháp
Cao Học Kinh tế Tài chánh/ EcoFi -1989 – Đai Hoc Paris – Dauphine  - Pháp
Cao Hoc Luật Y tế Công Cộng - 1992 – Đai Hoc Luật Khoa Poitiers  - Pháp .

◙ Giáo sư phụ giảng tại Viện Nghiên cứu Chánh trị Quốc tế – Đại học Toulouse từ năm 1968 đến 1971.
◙ Làm việc tại ĐH Luật khoa Sàigòn.
◙ Viện trưởng kiêm Khoa trưởng Viện Cao đẳng Thương mại Minh Trí (1974-1975).
◙ Giám Đốc Thương Mại Hãng BGI [1973-76]
◙ Giám Đốc Nobra (Cameroun) & SFEC (Nam Âu Châu) [1981-1990]
◙ Giáo sư thỉnh giảng Luật Y Khoa & Xã Hội tại hai Đại Học
Poitiers & Tours [France, 1993-2003]

TS Phan Văn Song là sáng lập viên, Phó Chủ Nhiệm Ngoại Vụ, Điện báo/Diễn đàn Việt Thức

TS TRẦN GIA THÁI

Hai Chứng chỉ Cử Nhân, Đại học Luật Khoa (Sài Gòn)
Cử nhân Georges Washington University
Cao học & Tiến sĩ quản trị Y Tế, Đại Học Tulane (Hoa Kỳ)
Huấn luyện chuyên môn:
◙ Khóa I Phóng Viên Báo Chí Việt Tấn Xã
◙ Khóa I Tùy Viên Báo Chí

Chức vụ ở VN:
◙ Tùy Viên Báo Chí Bộ Giáo Dục
◙ Trưởng Ban 5 TĐ2 TrĐ8 SĐ5 BB
◙ Trưởng Ban Báo Chí Sư Đoàn 5 BB
◙ Trưởng Phòng An Ninh Hành Chánh Bộ Dân Vận & Chiêu Hồi

Chức vụ ở Hoa Kỳ:
◙ Giám Đốc Clinical Engineering Department của Touro Medical Center (New Orleans)

Hoạt động báo chí:
◙ Chủ bút tạp chí Lên Đường
◙ Đồng chủ bút tạp chí văn học Cỏ Thơm
◙ Đại Diện tuần báo Sàigòn Nhỏ vùng Đông Nam Hoa KỳTS.

Tác phẩm:
◙ Giữa Dòng (tiểu luận)
◙ Văn Khảo (Cỏ Thơm 2000)

TS Trần Gia Thái [bút hiệu Trần Bích San] là sáng lập viên,  Phó Chủ Nhiệm Nội Vụ, Điện báo/Diễn đàn Việt Thức