About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Trần Tư Bình

    Cảm ơn tác giả DNN về những cảm nghĩ và phân tích thật hay về các bức tranh của “người vẽ” Hoàng Thị Lương Ngọc.
    Nhờ đọc bài viết, tôi thấy các bức tranh của HTLN có những chiều sâu mà tôi không thể nào thấy được nếu chưa được đọc bài “Người đàn bà vẽ hoa”. Đa tạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.