About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Tý Phạm

    Những gì đang xảy ra ở Crimea sau cuộc biểu tình thành công của dân Ukrain lật đổ độc tài cũng sẽ xảy ra ở Việt Nam sau khi người dân Việt lật đổ bạo quyền Việt Gian Cộng Sản. Trung Cộng cũng sẽ vịn vào lý do để bảo vệ Hoa Kiều ở Việt Nam, quân đội Trung Cộng sẽ được xua qua biên giới Việt-Trung hoặc những công nhân khai thác khoáng sản sẽ hiện hình thành bộ đội cụ Mao chiếm đóng những tỉnh, làng tập trung Hoa Kiều. Bài học Ukraine cho tất cả người dân Việt còn ưu tư tới vận mệnh của đất nước.
    Ty Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.