About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  phong thần

  Bái phục , bái phục Ô Thiếu Khanh .
  Bài của ông gần như 99% tuyệt hay :đề tài đã hay , trinh bày sâu sắc , hay và vui .
  Văn hay hơn nữa . Đọc thấy mát mắt , đọc lớn tiếng nghe mát tai ,thấy sướng miệng .Thích thú nữa , ông dẫn chép lại văn những tác giả thời xưa. Đây mới là tiếng Việt suôi thứ thiệt, không phải là tân Việt , tây Việt
  Dĩ nhiên không bằng thơ cổ (như lưu thủy hành vân) nhưng cũng hay lắm
  Các văn sĩ thời nay nên đọc lai những bài văn tiền chiến này cũng như bài của ông .
  Đùa môt tí :
  _ “tôi là người chân Hán” đọc tiếng nam thành ra : tôi là người chưưng háánng
  _ “mời cô vào vuờn với tôi ” = mời cô dzô dzường dzới tui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.