About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  nguyen tuong ba

  Phiên tòa xử LS CHHVũ thực ra là xử các sai trái,các tội phạm của chế độ mà Bản Tự Bào Chữa của CHHVũ nêu rất rõ ràng,đầy thuyết phục.
  Phổ biến và ủng hộ các mục tiêu trong bản này là góp phần cụ thể tranh đấu cho dân chủ và quyền lợi dân tộc Việt.
  Hãy cùng Cù Huy Hà Vũ tham gia tranh đấu.
  Nguyễn Tường Bá

 2. 2

  Nguyen Tay Duc

  Day la toa an Kangaroo xu nguoi yeu nuoc. Cam on Ts Cu Huy Ha Vu va gia dinh da dong gop thay doi che do mot ngay mot gan hon.Quoc te da len tieng ve vu xu an. Hy vong nha cam quyen cong san som tra tu do vo dieu kien Ts Cu Huy Ha Vu ve voi gia dinh va dan toc. Tran trong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.