Home » Archive by Author

Articles by

Hiệu Ứng Biển Đông?
April 12, 2014 – 12:02 am | No Comment
Hiệu Ứng Biển Đông?

Biển Đông có phải là nơi các nước đang theo dõi nhau, đang rình nhau, đang thả lưới gài bẫy nhau?

Có phải Biển Đông hầu hết đã thực tế đang nằm trong tay của Trung …

Ông Sang Đi Mỹ
July 13, 2013 – 12:08 am | One Comment
Ông Sang Đi Mỹ

Sang đây là Trương Tấn Sang, người đang giữ chức vụ Chủ Tịch Nước VN. Đi Mỹ là đi Huê Kỳ, hay Hoa Kỳ, hay đơn giản là tới nước Mỹ.
Không, không phải ông Tư …

Trận Chiến Tin Tặc
April 2, 2013 – 12:06 am | No Comment
Trận Chiến Tin Tặc

Hãy hình dung rằng, khi Trung Quốc bắt đầu tấn công Việt Nam, nhà nuớc Bắc Kinh sẽ làm những gì trước nhất? Trước tiên là vu vạ, chụp mũ, loa kèn ầm ĩ… Tất nhiên. …

Khi Đất Là Của Đảng
March 20, 2012 – 12:02 am | No Comment
Khi Đất Là Của Đảng

Đất về mặt danh nghĩa là của toàn dân, nhưng thực tế là người dân không có sở hữu gì, vì quyền lợi ban phát là trong tay cán bộ, những người tất nhiên là …

Quả Bom Môi Trường
January 25, 2011 – 12:04 am | No Comment
Quả Bom Môi Trường

Hãy hình dung rằng khi Trung Quốc bắt đầu to tiếng gây sự. Và các tỉnh phía nam nước này, nơi giáp giới Việt Nam, đột nhiên thấy nhiều ngàn xe tăng và hàng trăm …

Níu áo ông Sang
January 18, 2011 – 12:15 am | No Comment
Níu áo ông Sang

Ông Sang đây là ông Trương Tấn Sang. Níu áo đây không có nghĩa gì liên hệ tới văn chương hay ca dao cả — vì không phải chuyện thơ mộng để có người phải …

Việt Nam Ta Vẫn Xã Hội Chủ Nghĩa…
October 2, 2010 – 7:40 am | No Comment
Việt Nam Ta Vẫn Xã Hội Chủ Nghĩa…

Kiên định xã hội chủ nghĩa… Đó là những gì chúng ta được nghe trong các văn kiện căn bản, và trong những lời tuyên bố của các quan chức CSVN những ngày qua.  Nhà …