Home » Archive by Author

Articles by

“GIẢI PHÓNG” Nỗi Kinh Hoàng Của Người Dân Nam Việt
June 1, 2010 – 11:39 am | 11 Comments
“GIẢI PHÓNG”  Nỗi Kinh Hoàng Của Người Dân Nam Việt

Ngày nay hầu như nhân loại trên khắp hoàn cầu đều lấy năm Chúa Kitô giáng sinh làm mốc định thời gian, chúng ta đang ở vào năm 2010, tức là 2010 năm kể từ …