Home » Archive by Author

Articles by

Tìm lại ân nhân
November 27, 2010 – 12:35 am | One Comment
Tìm lại ân nhân

Bà đại sứ Dougan gởi lời nhắn trong điện thoại muốn gặp tôi tại quán cà phê Caribou ở góc đường L & 17 vào lúc 3 giờ chiều Thứ Sáu sau Lễ Tạ Ơn, …