Home » Archive by Author

Articles by

Hình ảnh phụ nữ Việt Nam qua ca dao
March 1, 2010 – 12:36 am | No Comment
Hình ảnh phụ nữ Việt Nam qua ca dao

Tôi vẫn thích ca dao hơn bất cứ bộ phận văn học nào khác của Việt Nam. “ Ca dao chính là tiếng nói của đồng nội, là âm vang của làng quê tổ truyền, …