Home » Archive by Author

Articles by

Trung Cộng đã bắt đầu bị vỡ trận‏
December 15, 2011 – 12:04 am | 3 Comments
Trung Cộng đã bắt đầu bị vỡ trận‏

Từ năm 2010 đến nay ngoại giao Mỹ đã có những bước đi ngoạn mục, đó là sự dọn đường quang quẻ cho sự trở lại của Mỹ ở Châu Á-Thái Bình Dương. Sự trở …