Home » Archive by Author

Articles by

Biển Đông: Hoa Kỳ & Trung Cộng Đánh Võ Mồm 
May 28, 2015 – 12:08 am | One Comment
Biển Đông: Hoa Kỳ & Trung Cộng Đánh Võ Mồm 

Dư luận đang rất nóng khi hành động của Mỹ có thể tạo ra một cuộc xung đột Mỹ-Trung Quốc trên Biển Đông.Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với khoảng 90% Biển Đông và đang …

Trung Cộng đã bắt đầu bị vỡ trận‏
December 15, 2011 – 12:04 am | 3 Comments
Trung Cộng đã bắt đầu bị vỡ trận‏

Từ năm 2010 đến nay ngoại giao Mỹ đã có những bước đi ngoạn mục, đó là sự dọn đường quang quẻ cho sự trở lại của Mỹ ở Châu Á-Thái Bình Dương. Sự trở …