Home » Archive by Author

Articles by

Bỏ thì thương, vương thì tội
March 26, 2011 – 12:03 am | No Comment
Bỏ thì thương, vương thì tội

Khi sinh viên tại trường London School of Economics (LSE) biểu tình chiếm phòng ăn của giáo sư vào tháng trước để phản đối liên hệ của trường với chính phủ của ông Gaddafi tại …

Lá thư Luân Ðôn :Tiểu thuyết vs. Lịch sử
March 12, 2011 – 12:30 am | No Comment
Lá thư Luân Ðôn :Tiểu thuyết vs. Lịch sử

Tiểu thuyết có thể nói lên chân lý chính trị đúng hơn lịch sử.

Một nhà bình luận có lần đặt câu hỏi, muốn hiểu nước Nga thời thế kỷ thứ 19, đọc một cuốn sử …

“Hoa Lài” có dẫn đến “Hoa Sen”?
March 10, 2011 – 12:14 am | No Comment
“Hoa Lài” có dẫn đến “Hoa Sen”?

Vài suy nghĩ về các cuộc cách mạng tại thế giới Arab lần này và vì sao những hy vọng một cuộc nổi dậy tương tự tại Việt Nam khó có thể xảy ra.
Cuộc sống, …

Lá thư Luân Ðôn: Facebook vs. Google
March 28, 2010 – 1:46 pm | No Comment
Lá thư Luân Ðôn: Facebook vs. Google

Thứ Tư tuần trước, một mẩu tin đăng trên báo chí Anh báo hiệu rằng thế hệ của những người như kẻ viết bài này nay đã đến lúc phải nhường chỗ cho những thế …