Home » Archive by Author

Articles by

TS. Phan Văn Song: Đạo Phật và Sức khoẻ
November 4, 2010 – 1:30 am | No Comment
TS. Phan Văn Song: Đạo Phật và Sức khoẻ

Hôm thứ ba 26 tháng 10 năm 2010, trong chương trình sanh hoạt của “Không gian Suy nghĩ – Nghiên cứu về Đạo đức” của  Trung tâm Bệnh viện Đại học Y Khoa  La Milétrie …